Nu är jag klar med min vidareutbildning i KBT och affektfokuserad terapi, och utökar min verksamhet. Jag öppnar upp för fler terapiklienter och för fler grupper. 
Även vissa kvällstider finns nu lediga.

Jag är gestaltterapeut och jobbar både med individ, par och grupp samt med  handledning.
Varmt välkomna!

Inriktning:
Stress, kris, sorg, ledarskap, självkänsla, 
ätstörnings-
problematik, skolproblem, föräldrastöd, personlig utveckling

Gestaltterapin utvecklades av Fritz och Laura Perls under 1940-50-talet. Personlig utveckling sker genom medvetenhet om vad som sker och ansvarstagande för vem man är och för vad man gör.

Gestaltterapi


Gestaltterapi vilar på en humanistisk och existentiell grund, där ansvar och val är centrala teman. Gestaltterapi är en psykoterapi som handlar om helhet och där tanke, kropp och sinnen ses som en samverkande helhet.
Ingen människa slipper ansvaret för hur hon handskas med sitt liv, vi är bara offer för omständigheterna till en viss gräns. Vi kan inte välja vad vi ska känna inför det som sker, men vi kan alltid välja hur vi vill förhålla oss till det. 
Bästa möjligheten att göra goda val har du när du är medveten om vad du känner, vad du undviker, vad du längtar efter, vad du är rädd för, vilka sidor du trycker undan hos dig själv och hur det förflutna påverkar dig idag.
För att må bra i livet behöver det finnas en balans mellan att vara och att göra. I gestaltterapin ökar vi medvetenheten runt dig och dina val. Samtalsterapi är en verksam form för ökad medvetenhet och förändring.

Senaste nytt

Under 2016-17 vidareutbildade jag mig inom KBT och affektfokuserad psykoterapi. 

2014-15 vidareutbildade jag mig inom sorgebearbetning på Ersta Sköndals högskola.